Veiligheid Persoonsgegevens

Alle digitale systemen van SpoedtestCorona zijn met grote zorg ontwikkeld en getest. Omdat wij werken met persoonsgegevens, zijn zowel onze digitale als fysieke processen zwaar beveiligd.


Met ‘persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waaraan je kunt afleiden wie iemand is en welke specifiek op een persoon betrekking hebben. Denk bijvoorbeeld aan: namen, adressen, BSN-nummers, maar ook de uitslagen van de sneltesten zijn persoonsgebonden. Om de veiligheid van deze gegevens te kunnen waarborgen hebben wij een groot aantal maatregelen genomen om te voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Zo hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend en controleren en optimaliseren wij de beveiliging van onze systemen voortdurend.

SpoedtestCorona Nederland in samenwerking met Molenaar&Plasman Solutions

Informatiebeveiliging is veel meer dan ervoor zorgen dat je systemen waarin informatie wordt opgeslagen veilig zijn. Deze informatie moet ook betrouwbaar en controleerbaar zijn. Juist in onze branche is het van groot belang dat de persoonsgegevens waar wij mee werken niet zomaar op straat komen te liggen. Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met Molenaar&Plasman Solutions die gespecialiseerd zijn in informatiebeveiliging en privacy, procesinzicht en procesverbetering. Ons doel? Voldoen aan de NEN 7510 norm.

Wat houdt NEN 7510 norm precies in?

NEN 7510 is de Nederlandse norm die eisen stelt aan de omgang met informatie in de zorg. Voldoen aan de norm, betekent dat een organisatie in staat is de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en de integriteit van de privacygevoelige patiënt- en cliënt informatie te beschermen en de continuïteit te waarborgen. Het betekent ook dat een organisatie eventuele risico’s in kaart brengt, aanpakt en monitort. Zo zijn wij er zeker van dat we onze processen met betrekking tot veiligheid continu monitoren en verbeteren waar nodig. Zo kunnen onze klanten altijd met een gerust hart een afspraak bij ons maken. En dat is waar het tenslotte om draait!

Partners