Sneltesten op scholen

Op 18 januari is het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap gestart met een pilot op scholen. In deze pilot worden leerlingen en docenten in het voorgezet onderwijs risicogericht getest. Het gaat hierbij om leerlingen die op het moment van de pilot fysiek op school aanwezig mogen zijn, zoals examen- en kwetsbare leerlingen.

Samenwerking SpoedtestCorona en ministerie van OCW

De pilot op middelbare scholen wordt uitgevoerd door het ministerie van OCW en onderzoeker kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht. Voor het afnemen van de testen is door het ministerie een samenwerking aangegaan met SpoedtestCorona. Hiervoor richten we tijdelijke testlocaties in op de deelnemende scholen. Medisch personeel verzorgt de afname van de testen en één van onze artsen beoordeeld de testuitslagen. Na de test ontvangen geteste leerlingen en docenten binnen 15 minuten hun uitslag per e-mail. De verzending van de uitslag en bijbehorende gegevens loopt via een beveiligd online platform dat voldoet aan alle wensen en eisen rondom de wet- en regelgeving voor de uitwisseling van persoonsgegevens.

Risicogericht testen van leerlingen en docenten

In de pilot die SpoedtestCorona in samenwerking met het ministerie van OCW uitvoert, wordt niet random getest. Het testen van leerlingen en docenten gebeurt alleen als zij in aanraking zijn geweest met iemand die positief is bevonden op de aanwezigheid van COVID-19. Voorwaarde daarvoor is dat leraren en klasgenoten minimaal één lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest met degene die corona heeft. In dat geval worden antigeen-sneltesten ingezet en wordt binnen slechts 15 minuten duidelijk of er meer leerlingen en docenten besmettelijk zijn. Op deze manier kunnen scholen snel handelen en het risico op verdere verspreiding van het virus zo snel mogelijk beperken.

Testbeleid scholen

In het opgestelde testbeleid van de deelnemende scholen zijn twee testmomenten opgenomen. De eerste test wordt gedaan op het moment dat duidelijk wordt dat leerlingen of docenten in aanraking zijn geweest met iemand die positief is bevonden. Dat wordt in het beleid ‘Dag 1’ genoemd. Bij een positieve test kunnen dan direct passende maatregelen worden genomen. Na enkele dagen, op ‘Dag 3’ zal een tweede test worden gedaan. Een tweede test op dag 3 is wenselijk, omdat bij besmetting met COVID-19 niet in alle gevallen direct eiwitdeeltjes van het virus zichtbaar zijn.

Verantwoord fysiek lesgeven

Dat scholen zo snel mogelijk weer fysiek onderwijs kunnen geven is van groot belang. Dat geldt niet alleen voor het middelbaar onderwijs, maar ook voor het mbo, hbo en wo. Onderzoeken wijzen uit dat scholieren en studenten een sterke behoefte hebben aan de fysieke interactie met klasgenoten en docenten. Studieresultaten blijven achter en ook op sociaal-emotioneel vlak heeft het onlineonderwijs een grote impact. Met deze pilot onderzoeken we hoe sneltesten bij kan dragen aan het zo snel mogelijk weer inrichten van verantwoord fysiek onderwijs. Binnen de pilot van het ministerie van OCW wordt op andere scholen ook getest met afname van een PCR-test bij reguliere GGD-testlocaties. De resultaten van de pilots worden gebruikt om te bepalen hoe het testbeleid vanaf ongeveer half februari 2021 breder kan worden ingezet.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het inzetten van sneltesten op scholen? Neem gerust contact met ons op via info@spoedtestcorona.nl. Wij informeren u graag!

In de media: