Opstellen Corona testbeleid bedrijven

Inmiddels is het voor werkgevers steeds belangrijker geworden om een gedegen corona testbeleid te hebben. Dat schept voor werknemers duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht, hoe de organisatie omgaat met besmette collega’s en welke acties worden ondernomen om eventuele verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Maar dat is niet het enige, want een helder testbeleid helpt om de contiuniteit van uw bedrijf te bewaken en voorkomt onnodig ziekteverzuim. Maar hoe stel je zo’n testbeleid op? Wat heb je daarvoor nodig en waar moet een goed testbeleid aan voldoen? Hieronder vindt u meer informatie over het opstellen van een Corona testbeleid en de mogelijkheden voor de inzet van COVID-19 sneltesten binnen uw bedrijf.

 1. Naleving Coronaprotocol
 2. Inzet van sneltesten
 3. Wanneer test je medewerkers?
 4. Hoe richt je dat in?
 5. Veiligheid van medewerkers

Naleving Coronaprotocol

Voor iedereen en voor ieder bedrijf is het belangrijk dat de basisregels uit het Corona-protocol worden nageleefd. Dat is de eerste stap in het voorkomen van besmettingen op de werkvloer. Zorg daarom dat dit binnen uw organisatie overal goed zichtbaar is en door uw medewerkers wordt nageleefd.

De basisregels op een rijtje:

 • Heeft u klachten? Laat u testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Inzet van sneltesten

Sinds oktober staat het testbeleid van het kabinet toe dat werkgevers antigeensneltesten in mogen zetten om hun eigen werknemers te testen. Dit levert een bijdrage aan de continuïteit van het bedrijfsleven en beperkt het ziekteverzuim door (vaak onnodige) quarantaine. Prettig, want op het moment dat een medewerker binnen uw organisatie positief is getest op COVID-19, wilt u als werkgever zo snel mogelijk handelen. Door de inzet van sneltesten kan dat. Met de antigeensneltesten die we bij SpoedtestCorona gebruiken is de uitslag vaak al binnen 15 minuten bekend. Zo weet u direct of u verdere maatregelen moet nemen of dat uw werknemers gewoon weer aan het werk kunnen.

CE-keurmerk

Niet alle sneltesten zijn geschikt bevonden voor de Nederlandse markt. Vraag bij de aanbieder van de uw sneltesten altijd na welke test zij gebruiken. Zo kunt u nagaan of de test door het IGJ/RIVM is goedgekeurd.

Het verschil tussen een sneltest en een PCR-test

De manier van meten tussen de antigeen sneltest en de PCR-test heeft enkele verschillen: de sneltest is een antigeentest en meet of er bepaalde virus-eiwitten in het monster aanwezig zijn, de PCR-test kijkt of het RNA van het virus in het monster aanwezig is.
De PCR-test kan alleen met een laboratoriumonderzoek worden uitgelezen waardoor deze veel langer duurt en kostbaarder is. Beide tests moeten afgenomen worden door medisch geschoold personeel. Het is dus niet mogelijk om zelf sneltesten aan te schaffen en deze bij uw werknemers af te nemen.

Wanneer testen?

Eén van de belangrijkste zaken om in het testbeleid vast te leggen is op welk moment medewerkers getest moeten worden. Iemand met klachten passend bij het coronavirus moet zich uiteraard direct laten testen. Maar wat als de uitslag positief is? Dan is het goed om na te gaan welke collega’s direct met deze persoon in aanraking zijn geweest en of zij langere periode in één ruimte hebben doorgebracht. Leg de voorwaarden hiervoor duidelijk vast in het beleid. Dat voorkomt verwarring of discussie binnen de organisatie.
Wij adviseren om het testbeleid op te nemen dat risicogericht wordt getest. Dat houdt dus in dat bij een vastgestelde positieve besmetting iedereen die bij deze persoon in de buurt is geweest ook getest wordt, ook zonder klachten.

Vaststellen testmomenten

Op het moment dat een positieve besmetting in uw organisatie is vastgesteld is het zaak om ‘de risicogroep’ zo snel mogelijk te testen. De eerste test wordt dus direct gedaan op het moment dat duidelijk is dat uw medewerkers in aanraking zijn geweest met iemand die positief is bevonden. Dat wordt in het beleid ‘Dag 1’ genoemd. Bij een positieve test moet uw medewerker volgens de richtlijnen in quarantaine. Is de test negatief dan raden wij aan om een herhaaltest op te nemen in het beleid. Deze herhaaltest is wenselijk, omdat bij besmetting met COVID-19 niet in alle gevallen direct eiwitdeeltjes van het virus zichtbaar zullen zijn. Het beste moment voor zo’n herhaaltest is ‘Dag 3’, twee dagen na de eerste test.

Testen is vrijwillig

Voor u als werkgever is het goed om te weten dat u uw medewerkers niet mag verplichten om zichzelf te laten testen. Dit dient altijd een vrije keuze te zijn. Ook is een medewerker niet verplicht om de uitslag van de test met u te delen. In de praktijk zien we echter dat het delen van het testbeleid bijdraagt aan de bereidheid om deel te nemen aan de test. Uiteindelijk staat de gezondheid van uw medewerkers immers voorop.

Inrichten van een testlocatie
Eigen teststraat inrichten

U kunt er natuurlijk voor kiezen om een eigen teststraat in te richten. Heeft u een groot aantal werknemers en ligt het risico op (regelmatige) besmetting hoog? Dan kan het efficient zijn om een – tijdelijke – testlocatie in te richten. Houd er daarbij wel rekening mee dat iedere testlocatie moet voldoen aan bepaalde richtlijnen. Dat er medisch personeel aanwezig dient te zijn voor afname van de tests en dat bijvoorbeeld afval op speciale wijze afgevoerd moet worden. Overweegt u om een testlocatie bij uw bedrijf in te richten? Laat dit dan verzorgen door een ervaren aanbieder van sneltesten.

Interventie op locatie

Veel organisaties kiezen bij een uitbraak voor een interventie op locatie. Dat betekent dat er – op het moment dat een besmetting in de organisatie is vastgesteld – een mobiele testeenheid bij u op locatie komt om ‘de risicogroep’ te testen. Om snel te kunnen handelen bij een (mogelijke) besmetting is het belangrijk om op voorhand een uitvoerder te kiezen en afspraken te maken over de werkwijze in het geval dat testen noodzakelijk is. Leg deze afspraken vast in uw testbeleid zodat medewerkers hiervan op de hoogte zijn.

Veiligheid van medewerkers

Als werkgever is het voor u van groot belang dat uw medewerkers gezond zijn. Dat ze in een veilige omgeving aan het werk zijn en daar doet u dagelijks uw best voor. Het is daarom belangrijk om binnen uw testbeleid aandacht te besteden aan kwaliteit en veiligheid.

Medische expertise

Het afnemen van een sneltest is een medische handeling en moet uitgevoerd worden door medisch geschoold personeel. Ga dus bij de uitvoerder van de sneltesten altijd na of het aanwezige personeel BIG-geregistreerd is. Daarnaast dient iedere uitvoerder een protocol voor afname te kunnen overleggen. Hierin staat hoe men te werk gaat en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

Veilige gegevensverwerking

Bij het afnemen van een test worden veel gegevens van uw medewerkers gevraagd en opgeslagen. Omdat COVID-19 een meldingsplichtige ziekte betreft, dienen testuitslagen te worden gedocumenteerd en moeten positieve uitslagen worden gemeld bij de GGD. SpoedtestCorona heeft hiervoor een innovatief platform, volledig in eigen beheer. Via het platform kunnen uw medewerkers zelf hun gegevens achterlaten en krijgen zij automatisch per e-mail de uitslag van de test. Positieve uitslagen worden rechtstreeks gemeld bij de plaatselijke gezondheidsinstanties. De applicatie voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wordt onderschreven door het Ministerie van OCW, dat onlangs met ons de samenwerking is aangegaan voor een pilot met sneltesten op middelbare scholen.
Houd u medewerkers én hun persoonsgegevens veilig. Zorg dat u goed op de hoogte bent van de digitale beveiliging en -systemen van de uitvoerder van uw testen.

Hulp nodig bij het opstellen van uw testbeleid?

Bij het opstellen van een helder en solide testbeleid zijn veel verschillende zaken belangrijk. Wij helpen u graag met het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden voor uw organisatie. Samen bepalen we wanneer, en op welke wijze, het wenselijk is dat uw werknemers worden getest. Daarna ontvangt van ons een vrijblijvend voorstel op maat. Wilt u meer informatie of een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken? Neem contact op via info@spoedtestcorona.nl of bel naar 0683526827.